Małecka-Kukawka, J. „Dlaczego?”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 13, listopad 2018, s. 23-27, doi:10.14746/fpp.2005.13.03.