Małecka-Kukawka, J. „Z Historii Badań Traseologicznych W Polskiej Archeologii Epoki Kamienia”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 13, listopad 2018, s. 59-70, doi:10.14746/fpp.2005.13.06.