Hatłas, J. „Grobowce kopułowe W Tracji (V—III w.p.n.E.)”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 13, listopad 2018, s. 187-13, doi:10.14746/fpp.2005.13.14.