Matuszewska, A. „Międzynarodowe Spotkanie «Bruszczewo. Badania Mikroregionu Z Terenu Wielkopolski», Śmigiel, Woj. Wielkopolskie, 7-8 Sierpnia 2004 R. 369”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 13, listopad 2018, s. 369-72, doi:10.14746/fpp.2005.13.29.