Machajewska, Jolanta, i iHenryk Machajewski. „Pamięci Mgr. Eugeniusza «Gwidona» Wilgockiego”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 13, listopad 2018, s. 379-82, doi:10.14746/fpp.2005.13.32.