Żurkiewicz, D. „Społeczności Kultury późnej Ceramiki wstęgowej Centralnej części Wysoczyzny Kujawskiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 16, listopad 2018, s. 47-111, doi:10.14746/fpp.2011.16.03.