Koliński, Rafał. „O Ziarnie, kościach I załamaniu Osadniczym Nad Haburem”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 16, listopad 2018, s. 201-17, doi:10.14746/fpp.2011.16.07.