Żychlińska, J. „Kilka Uwag Na Marginesie Badań stosunków społecznych ludności «łużyckiej»”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 16, listopad 2018, s. 299-11, doi:10.14746/fpp.2011.16.12.