Różański, A. „Jednoprzestrzenne kościoły romańskie Z Terenu Wielkopolski”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 16, listopad 2018, s. 337-42, doi:10.14746/fpp.2011.16.15.