Matuszewska, A. „Dolnoodrzańska Enklawa Kultury Ceramiki Sznurowej W Ramach circumbałtyckiego kręgu KCSZ”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 16, listopad 2018, s. 353-60, doi:10.14746/fpp.2011.16.17.