Szydłowski, M. „Przemiany społeczno-Kulturowe W Okresie Formowania Się państwa Piastowskiego W Wielkopolsce północno-Zachodniej Na Podstawie materiałów Archeologicznych Z Santoka I Międzyrzecza”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 16, listopad 2018, s. 389-98, doi:10.14746/fpp.2011.16.21.