Krueger, M. „Struktura społeczna ludności Tartezyjskiej Na przykładzie Cmentarzyska W Setefilla (prowincja Sewilla)”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 16, listopad 2018, s. 443-51, doi:10.14746/fpp.2011.16.27.