Michalik, T. „IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Sesja Studentów Archeologii «Oblicza śmierci. Perspektywy badawcze», Puszczykowo, 3-5 Grudnia 2007 R.”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 16, listopad 2018, s. 465-8, doi:10.14746/fpp.2011.16.30.