Teska, S., K. Pyżewicz, i P. Majorek. „Dystrybucja I Rola sztyletów Krzemiennych wśród społeczności Grupy kościańskiej Kultury Unietyckiej – Analiza Typologiczno-Chronologiczna materiałów Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej Oraz Studium Przypadku Znaleziska Z Bronikowa (gm. Śmigiel)”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 23, wrzesień 2019, s. 169-88, doi:10.14746/fpp.2018.23.08.