Śmietana, M., i K. Karski. „Muzeum-Archiwum pamięci. Uwagi Na Temat Roli materiałów Archeologicznych W Muzeach-Miejscach pamięci Na przykładzie KL Plaszow”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 24, grudzień 2019, s. 289-08, doi:10.14746/fpp.2019.24.17.