Chmielowski, S. „Pochodzenie nowobabilońskich dokumentów Prawnych Z Kolekcji Ashmolean Muzeum”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 24, grudzień 2019, s. 11-34, doi:10.14746/fpp.2019.24.01.