Deiksler, R. „Social Network Analysis Dzieł Józefa Flawiusza. Studium Przypadku Dla Galilei W Czasie Pierwszego Powstania Żydowskiego”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 24, 1, s. 35-46, doi:10.14746/fpp.2019.24.02.