Kowalski, A. P. „Wytwórczość ludów Pierwotnych W świetle Pragmatycznych Koncepcji Sztuki”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 24, 1, s. 137-4, doi:10.14746/fpp.2019.24.08.