Przeździecki, M., M. Szubski, i A. Grabarek. „Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz Krzemienny Z Osady ludności Kultury Ceramiki wstęgowej Rytej Na Stanowisku Podlesie 6, Woj. świętokrzyskie”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 25, grudzień 2020, s. 191-08, doi:10.14746/fpp.2020.25.09.