Zalewska, A. I., i D. Cyngot. „Wpływ Wojennych Wydarzeń Dziejowych (res Gestae) I Relacji O Nich (historie Rerum Gestarum) Na Kondycję Materialnych pozostałości Po Tych Wydarzeniach. Studium Przypadku Na Temat Dziedzictwa konfliktów Zbrojnych Jako Wyzwania Poznawczego I społecznego”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 25, grudzień 2020, s. 409-41, doi:10.14746/fpp.2020.25.16.