Sawicka, J. „Kwestia Chronologii, Typologii I Pochodzenia Szklanej biżuterii Z wczesnośredniowiecznego ośrodka Grodowego W Gnieźnie”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 25, grudzień 2020, s. 247-89, doi:10.14746/fpp.2020.25.11.