Dec, O. „Potrzeba Rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków «wampirów» Z Ziem Polskich”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 25, grudzień 2020, s. 63-70, doi:10.14746/fpp.2020.25.03.