Mamzer, H. „«Mowa obrończa» Metodologii archeologów Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 25, grudzień 2020, s. 109-47, doi:10.14746/fpp.2020.25.06.