Sołtysiak, M. „Rozważania O Narracji Budowanej wokół Argumentu: «w świetle archeologii».”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 25, grudzień 2020, s. 351-79, doi:10.14746/fpp.2020.25.14.