Wielgus, B. „Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie Barwy. O Naturalnym Farbowaniu Tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 25, grudzień 2020, s. 445-8, doi:10.14746/fpp.2020.25.17.