Redakcja, F. P. P. „Słowo wstępne. Od Redakcji”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 25, grudzień 2020, s. 7, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/27895.