Antowska-Gorączniak, O., i W. Lajsner. „Ślady Produkcyjne Na cegłach Profilowanych Z Placu Kolegiackiego W Poznaniu – próba Rekonstrukcji Dawnej wytwórczości Strycharskiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 26, grudzień 2021, s. 9-40, doi:10.14746/fpp.2021.26.01.