Minta-Tworzowska, D. „Metodologia archeologii/prahistorii Profesora Dr. Hab. Jana Żaka (1923–1990) Po 30 Latach. Między Modernistycznymi dążeniami a Postmodernistyczną rzeczywistością”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 26, grudzień 2021, s. 145-69, doi:10.14746/fpp.2021.26.06.