Pawleta, M. „Jaka przyszłość Czeka Muzeum Archeologiczne? Dyskusja Z Tezami Zawartymi W książce Moniki Stobieckiej: Natura Artefaktu, Kultura Eksponatu. Projekt Krytycznego Muzeum Archeologicznego”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 26, grudzień 2021, s. 331-45, doi:10.14746/fpp.2021.26.12.