Mizerka, J. „Wczesnośredniowieczne Grodzisko W Dusinie, Pow. gostyński, Woj. Wielkopolskie W świetle Ponownej Analizy Archeologicznej”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 26, grudzień 2021, s. 171-26, doi:10.14746/fpp.2021.26.07.