Wagner, P. „Czego Oczy Nie widzą, Tego Archeologom żal – Nowe Metody Dokumentacji Sztuki Naskalnej (RTI, DSTRETCH) ”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 26, grudzień 2021, s. 423-30, doi:10.14746/fpp.2021.26.16.