Markiewicz, M. „Ceramika Malowana Z Wczesnej Epoki żelaza Vs. Nowożytna Ceramika biała. Rozważania O Magii I O «odczarowaniu świata»”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 27, nr 27, grudzień 2022, s. 103-30, doi:10.14746/fpp.2022.27.06.