Pankiewicz, Marek. „Problem Sztuki Naskalnej W Polsce”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 27, nr 27, grudzień 2022, s. 163-74, doi:10.14746/fpp.2022.27.08.