Żurek, Krzysztof, i in. „«Fortece Na bagnach». Pierwsze Interdyscyplinarne Badania Stanowiska Z późnej Epoki brązu W Jatwiezi Dużej (Polska północno-Wschodnia)”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 27, nr 27, grudzień 2022, s. 201-25, doi:10.14746/fpp.2022.27.10.