Żurek, K., A. Wawrusiewicz, T. Kalicki, J. Niebieszczański, A. Piasecki, i C. Bahyrycz. „«Fortece Na bagnach». Pierwsze Interdyscyplinarne Badania Stanowiska Z późnej Epoki brązu W Jatwiezi Dużej (Polska północno-Wschodnia)”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 27, nr 27, grudzień 2022, s. 201-25, doi:10.14746/fpp.2022.27.10.