Żychlińska, J. „Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, Stanowisko 12. Cmentarzysko Kultury łużyckiej Na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, T. 11 (red. K. Dzięgielewski)”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 27, nr 27, grudzień 2022, s. 227-3, doi:10.14746/fpp.2022.27.11.