Przepiórka, P. „Popularyzacja Archeologii Na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego W Kaliszu-Zawodziu”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 27, nr 27, grudzień 2022, s. 175-99, doi:10.14746/fpp.2022.27.09.