Antowska-Gorączniak, O. „Źródła Archeologiczne Do dziejów Drukarstwa Na przykładzie Drukarni Z Ostrowa Tumskiego W Poznaniu”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 20, styczeń 2015, s. 39-61, doi:10.14746/fpp.2015.20.04.