Domańska, L. „Przyczynek Do Badań Nad Krzemieniarstwem Grupy łupawskiej KPL”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 20, styczeń 2015, s. 111-26, doi:10.14746/fpp.2015.20.07.