Pawleta, M. „Wybrane Aspekty społecznego Funkcjonowania wytworów Wiedzy Archeologicznej I Archeologii We współczesnej Polsce”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 20, styczeń 2015, s. 373-96, doi:10.14746/fpp.2015.20.21.