Rakoca, A., i P. Rozbiegalski. „Charakterystyka Nakopalnianej Pracowni Krzemieniarskiej Z Okresu schyłkowego Paleolitu Na Podstawie materiałów Krzemiennych Ze Stanowiska Kłodawa 3, Pow. Gorzowski, Woj. Lubuskie”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 20, styczeń 2015, s. 397-2, doi:10.14746/2015.20.22.