Socha, K. „Zagadnienie Tzw. Domów Kultowych W Megalitycznym obrządku Pogrzebowym ludności Kultury pucharów Lejkowatych W Polsce”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 20, styczeń 2015, s. 497-29, doi:10.14746/fpp.2015.20.26.