Smółka, E. „Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld Der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 20, styczeń 2015, s. 571-4, doi:10.14746/fpp.2015.20.30.