Skrzyniecki, R. „Konflikty Zbrojne W Pradziejach. Perspektywy Badawcze”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 19, styczeń 2014, s. 133-49, doi:10.14746/fpp.2014.19.06.