Czebreszuk, J. „Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu W Badaniach Nad Strefą Egejską Ze szczególnym uwzględnieniem Zagadnienia Bursztynu W Kulturze mykeńskiej”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 18, styczeń 2013, s. 61-71, doi:10.14746/fpp.2013.18.03.