Michałowski, A., i M. Teska. „Tradycja I Nowe prądy W Badaniach Nad młodszym Okresem Przedrzymskim W Wielkopolsce”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 18, styczeń 2013, s. 197-16, doi:10.14746/fpp.2013.18.11.