Jankowiak, D., P. Lech, i A. Sikorski. „Nowe Kostki Mozaikowe Z Ostrowa Tumskiego W Poznaniu, Stan. 13”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 17, styczeń 2012, s. 125-37, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/605.