Bobrowski, P., i I. Sobkowiak-Tabaka. „Osadnictwo późnomeozolityczne Na Stanowisku 29 W Kopanicy, Gm. Siedlec”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 21, grudzień 2016, s. 9-34, doi:10.14746/fpp.2016.21.01.