Dziewanowski, M., i K. Pyżewicz. „Wyniki Badań Na Osadzie Kultury pucharów Lejkowatych Na Stanowisku Nr 4 W Mierzynie, Gm. Dobra Szczecińska I Ich Znaczenie Dla Wiedzy O środkowym Neolicie Dolnego Nadodrza”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 21, grudzień 2016, s. 83-122, doi:10.14746/fpp.2016.21.04.