Kobiałka, D., M. Kostyrko, i K. Kajda. „Archeologia Poza archaīos. Przykład Obozu jeńców Wojennych I Internowanych W Tucholi (woj. Kujawsko- -Pomorskie)”. Folia Praehistorica Posnaniensia, T. 21, grudzień 2016, s. 177-00, doi:10.14746/fpp.2016.21.07.