Matczak, M. D. „Tożsamość upamiętniona W Przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich Mozaik W Rotundzie W Salonikach W Grecji”. Folia Praehistorica Posnaniensia, t. 21, grudzień 2016, s. 313-38, doi:10.14746/fpp.2016.21.11.